Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

De modo geral, concorda-se com ... porque...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Tende-se a concordar com...porque...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Percebe-se o seu propósito.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
É consenso que...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tende-se a discordar de...porque...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Discorda-se totamente de/do/da...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Opõe-se à idéia que...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Em contraste com..., mostra que...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...em contraste com...é/são...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...e...diferem em termos de...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Examina-se/Analisa-se agora...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Reconhecidamente..., mas...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Reconhecidamente....Porém...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ao contrário,...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por um lado...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por outro lado...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Apesar de...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A despeito de...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Cientificamente/ Historicamente falando...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentalmente...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Além disso,...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat