Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

De modo geral, concorda-se com ... porque...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Tende-se a concordar com...porque...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Percebe-se o seu propósito.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
É consenso que...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tende-se a discordar de...porque...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Discorda-se totamente de/do/da...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Opõe-se à idéia que...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Em contraste com..., mostra que...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...em contraste com...é/são...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...e...diferem em termos de...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Examina-se/Analisa-se agora...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Reconhecidamente..., mas...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Reconhecidamente....Porém...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ao contrário,...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por um lado...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por outro lado...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Apesar de...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A despeito de...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Cientificamente/ Historicamente falando...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentalmente...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Além disso,...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat