Coreeană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
.....라고 말하고 싶습니다.
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
제 생각에는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
저의 관점에서는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
반대로, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
한편으로는 ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
다른 한편으로는 ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
... 에도 불구하고, ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
... 한 사실에도 불구하고,
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
부수적으로, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
게다가, ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat