Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat