Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat