Japoneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
言っていることはもっともだ。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
・・・・に同意している。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
心から・・・・という意見を支持する。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
・・・・に強く反対である。
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
・・・・という意見に断固として反対する。
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
・・・・と言えるかもしれない。
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
・・・・のように見受けられる。
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
私の意見では、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
私の見方だと、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
私の意見としては、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
それどころか、・・・・
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
一方では・・・・
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
しかしその一方で・・・・
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
・・・・にもかかわらず
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
ちなみに、・・・・
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
その上・・・・
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat