Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat