Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Cineva este de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Înţeleg punctul său de vedere.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Sunt în totalitate de acord că...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mă opun total ideii conform căreia...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...în opoziţie cu...este/sunt...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Aş putea spune că...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Impresia mea este că...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
După părerea mea,...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Din punctul meu de vedere...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Sunt de părere că...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Convingerea mea este că... deoarece...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admitem faptul că..., dar...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se admite faptul că..., însă...
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Din contră,...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Pe de o parte...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Pe de altă parte...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Contrar...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
În ciuda faptului că...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Întâmplător...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Mai mult decât atât...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat