Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Согласие
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Я понимаю его/ее точку зрения.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Я полностью согласен, что...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Я совершенно не соголасен с...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
И наоборот, ... показывает...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
В отличие от...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... похоже на ..., если принять во внимание...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... и ... различаются в понимании ...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Первое...., второе, напротив, ...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Я бы предположил, что...
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Мне кажется, что...
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Я считаю, что...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
По моему мнению...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я придерживаюсь мнения, что...
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Я полагаю, что...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Нельзя не заметить, что ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Согласен.., но...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Действительно..., и все же ... остается фактом
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Согласен,... , и тем неменее
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Напротив,...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
С одной стороны
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
С другой стороны...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Несмотря на
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Хотя...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Говоря научным языком...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Между прочим...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Более того...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat