Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Согласие
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Я понимаю его/ее точку зрения.
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Я полностью согласен, что...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Я совершенно не соголасен с...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Я совершенно не разделяю идею, что...
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
И наоборот, ... показывает...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
В отличие от...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... похоже на ..., если принять во внимание...
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... и ... различаются в понимании ...
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Первое...., второе, напротив, ...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Одно из различий между ... и ..., однако...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Я бы предположил, что...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Мне кажется, что...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Я считаю, что...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
По моему мнению...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я придерживаюсь мнения, что...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Я полагаю, что...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Нельзя не заметить, что ...
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Согласен.., но...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Действительно..., и все же ... остается фактом
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Согласен,... , и тем неменее
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Напротив,...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
С одной стороны
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
С другой стороны...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Несмотря на
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Хотя...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Говоря научным языком...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Между прочим...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Более того...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat