Poloneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Согласие
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Я понимаю его/ее точку зрения.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Я полностью согласен, что...
W pełni się zgadzam z...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Я совершенно не соголасен с...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
И наоборот, ... показывает...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
В отличие от...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... похоже на ..., если принять во внимание...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... и ... различаются в понимании ...
....i...rożnią się pod względem...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Первое...., второе, напротив, ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Одно из различий между ... и ..., однако...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Я бы предположил, что...
Powiedziałbym, że...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Мне кажется, что...
Wydaje mi się, że...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Я считаю, что...
Moim zdaniem...
Folosit pentru a expune o opinie personală
По моему мнению...
Z mojego punktu widzenia...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я придерживаюсь мнения, что...
Jestem zdania, że...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Я полагаю, что...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Нельзя не заметить, что ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Согласен.., но...
Wprawdzie..., ale...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Действительно..., и все же ... остается фактом
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Согласен,... , и тем неменее
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Напротив,...
Przeciwnie, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
С одной стороны
Z jednej strony...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
С другой стороны...
Z drugiej strony...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Несмотря на
Pomimo/Wbrew...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Хотя...
Pomimo faktu, że...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Говоря научным языком...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Между прочим...
Nawiasem mówiąc, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Более того...
Ponadto...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat