Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Согласие
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Я понимаю его/ее точку зрения.
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Я полностью согласен, что...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Я совершенно не соголасен с...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Я совершенно не разделяю идею, что...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
И наоборот, ... показывает...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
В отличие от...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... похоже на ..., если принять во внимание...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... и ... различаются в понимании ...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Первое...., второе, напротив, ...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Одно из различий между ... и ..., однако...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Я бы предположил, что...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Мне кажется, что...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Я считаю, что...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
По моему мнению...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я придерживаюсь мнения, что...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Я полагаю, что...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Нельзя не заметить, что ...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Согласен.., но...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Действительно..., и все же ... остается фактом
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Согласен,... , и тем неменее
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Напротив,...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
С одной стороны
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
С другой стороны...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Несмотря на
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Хотя...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Говоря научным языком...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Между прочим...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Более того...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat