Turcă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Согласие
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Я понимаю его/ее точку зрения.
Demek istediğini anlıyorum.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Я полностью согласен, что...
...'a tamamen katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Я совершенно не соголасен с...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Я совершенно не разделяю идею, что...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
И наоборот, ... показывает...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
В отличие от...
...'a karşın ...'daki ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... похоже на ..., если принять во внимание...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... и ... различаются в понимании ...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Первое...., второе, напротив, ...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Одно из различий между ... и ..., однако...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Я бы предположил, что...
Demek istediğim ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Мне кажется, что...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Я считаю, что...
Bence ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
По моему мнению...
Benim bakış açıma göre ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я придерживаюсь мнения, что...
... görüşündeyim.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Я полагаю, что...
İnancıma göre ... çünkü ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Нельзя не заметить, что ...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Согласен.., но...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Действительно..., и все же ... остается фактом
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Согласен,... , и тем неменее
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Напротив,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
С одной стороны
Bir açıdan baktığımızda ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
С другой стороны...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Несмотря на
... olmasına rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Хотя...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Говоря научным языком...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Между прочим...
Antiparantez ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Более того...
Buna ilaveten ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat