Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat