Coreeană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
.....라고 말하고 싶습니다.
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
제 생각에는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
저의 관점에서는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
반대로, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
한편으로는 ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
다른 한편으로는 ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
... 에도 불구하고, ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
... 한 사실에도 불구하고,
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
부수적으로, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
게다가, ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat