Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat