Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat