Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat