Hindi | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
... की तुलना मे, ... ... है.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
मेरा मानना है कि...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
मुझे लगता है कि...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
मेरी राय है कि...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
मेरे दृष्टिकोण से
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
मेरा मानना है कि
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
इसके विपरीत
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
एक तरफ से...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
दूसरी तरफ से
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
वैसे...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
इसके अतिरिक्त...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat