Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat