Portugheză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
De modo geral, concorda-se com ... porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Tende-se a concordar com...porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Percebe-se o seu propósito.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
É consenso que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
A opinião que...é aqui completamente endorsada.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Do modo geral, discorda-se de/do/da... porque...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tende-se a discordar de...porque...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Percebe-se seu propósito, mas ele é completamente rejeitado.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Discorda-se totamente de/do/da...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Opõe-se à idéia que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...e...são similares/ diferentes no que diz respeito à/ao...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
Em contraste com..., mostra que...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
...em contraste com...é/são...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
...é similar à/ao...no que diz respeito à/ao...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
...e...diferem em termos de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
O primeiro/A primeira..., em oposição ao segundo/à segunda, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Uma das principais semelhanças/ diferenças entre...e...é que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Uma diferença entre...e...é que..., enquanto...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Eu diria que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Parece-me que...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Na minha opinião...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
No meu ponto de vista...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
A minha opinião é...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Acredita-se que existem muitas razões. Primeiro,...segundo,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Acredito que...porque...(importante: em Português não é comum ou recomendado redigir trabalhos acadêmicos na primeira pessoa do singular)
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Examina-se/Analisa-se agora...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Está claro que... .A atenção agora se volta para...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Além disso, um argumento contra isto não pode ser ignorado:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Reconhecidamente..., mas...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
É verdade que... .Ainda, resta o fato que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Reconhecidamente....Porém...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Ao contrário,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Por um lado...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Por outro lado...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Apesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
A despeito de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Cientificamente/ Historicamente falando...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Incidentalmente...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Além disso,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat