Română | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Înţeleg punctul său de vedere.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Sunt în totalitate de acord că...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Mă opun total ideii conform căreia...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
...în opoziţie cu...este/sunt...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Aş putea spune că...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Impresia mea este că...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
După părerea mea,...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Din punctul meu de vedere...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Sunt de părere că...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Convingerea mea este că... deoarece...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Admitem faptul că..., dar...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se admite faptul că..., însă...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Din contră,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Pe de o parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Pe de altă parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Contrar...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
În ciuda faptului că...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Întâmplător...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Mai mult decât atât...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat