Suedeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
Jag håller helt med om att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... och ... är lika/olika när det gäller ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
I motsats till ..., ... visar ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
... till skillnad från ... är...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... liknar ... när det gäller ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Jag skulle säga att ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
För mig verkar det som att ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Enligt min åsikt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Från min synpunkt sett ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
Jag är av den uppfattningen att ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Låt oss nu analysera/undersöka ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Visserligen ... men ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Tvärtom ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Å ena sidan ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Å andra sidan ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
Trots ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
Trots att ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
För övrigt/Förresten ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Dessutom ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat