Turcă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En términos generales, coincido con X porque...
Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Uno tiende a concordar con X ya que...
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Comprendo su planteamiento...
Demek istediğini anlıyorum.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Coincido totalmente en que...
...'a tamamen katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Respaldo completamente la idea de que...
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Difiero completamente en relación a...
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Me opongo firmemente a la idea de que...
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... y... son similares/diferentes en cuanto a...
... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En contraste con..., ... muestra...
...'a karşılık ... gösterir ki ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... en contraste con... es/son...
...'a karşın ...'daki ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... es similar a... en lo referente a...
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... y... difieren en relación a...
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Podría decir que...
Demek istediğim ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
A mi parecer...
Bana öyle görünüyor ki ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
En mi opinión...
Bence ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Desde mi punto de vista...
Benim bakış açıma göre ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Soy de la opinión de que...
... görüşündeyim.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
A mi parecer... debido a que...
İnancıma göre ... çünkü ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Es cierto que..., pero...
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Por el contrario,...
Ancak buna karşıt olarak ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Por una parte...
Bir açıdan baktığımızda ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Por otra parte...
Diğer açıdan baktığımızda ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
A pesar de...
... olmasına rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
A pesar de que...
... gibi bir gerçeğe rağmen
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Desde el punto de vista científico / histórico...
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Cabe acotar...
Antiparantez ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Además,...
Buna ilaveten ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat