Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat