Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat