Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat