Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat