Japoneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
言っていることはもっともだ。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
・・・・に同意している。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
心から・・・・という意見を支持する。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
・・・・に強く反対である。
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
・・・・という意見に断固として反対する。
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
・・・・と言えるかもしれない。
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
・・・・のように見受けられる。
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
私の意見では、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
私の見方だと、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
私の意見としては、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
それどころか、・・・・
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
一方では・・・・
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
しかしその一方で・・・・
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
・・・・にもかかわらず
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
ちなみに、・・・・
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
その上・・・・
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat