Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I stort sett håller jag med ... eftersom ...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag är mycket benägen att hålla med ... eftersom ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jag kan förstå hans/hennes poäng.
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jag håller helt med om att ...
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jag stöder helhjärtat åsikten att ...
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Jag håller i stort sett inte med ... eftersom ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Jag är mycket benägen att inte hålla med ... eftersom ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jag kan se hans poäng, men jag håller inte helt med om den.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jag håller verkligen inte alls med om att ...
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jag är helt och hållet emot idén att ...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... och ... är lika/olika när det gäller ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I motsats till ..., ... visar ...
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... till skillnad från ... är...
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... liknar ... när det gäller ...
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... och ... skiljer sig när det kommer till ...
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den första ... men i motsats till den, är den andra ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En av de största likheterna/skillnaderna mellan ... och ... är att ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En skillnad mellan ... och ... är att ..., medan ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jag skulle säga att ...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
För mig verkar det som att ...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Enligt min åsikt ...
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Från min synpunkt sett ...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag är av den uppfattningen att ...
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jag tror att det finns flera skäl till detta. För det första ... För det andra ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det är min åsikt att ... eftersom ...
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Låt oss nu analysera/undersöka ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det står nu klart att .... Låt oss nu rikta vår uppmärksamhet mot ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Dessutom kan ett argument mot detta inte ignoreras: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Visserligen ... men ...
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det är sant att ..., men faktum kvarstår att ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Det stämmer visserligen, ... men ändå ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Tvärtom ...
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Å ena sidan ...
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Å andra sidan ...
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Trots ...
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Trots att ...
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vetenskapligt sett/Ur ett historiskt perspektiv...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
För övrigt/Förresten ...
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Dessutom ...
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat