Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
ฉันยอมรับว่า...
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

ฉันจะพูดว่า...
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
ดูเหมือนว่า...
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
ในความคิดเห็นของฉัน...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
ยอมรับ...แต่...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ในทางตรงกันข้าม...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
ในอีกด้านหนึ่ง...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
ถึงแม้ว่า...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
ถึงแม้ว่า...
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
โดยบังเอิญ...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
นอกจากนี้...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat