Esperanto | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
ฉันยอมรับว่า...
Mi tute konsentas, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Mi tute malkonsentas, ke...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En kontrasto al..., ...montras...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
...per kontrasto kun...estas...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...estas simila al... rilate...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...kaj... malsamas en terminoj de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
La unua..., kontraste, la dua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

ฉันจะพูดว่า...
Mi dirus, ke...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
ดูเหมือนว่า...
Ŝajnas al mi, ke...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
ในความคิดเห็นของฉัน...
Miaopinie…
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
El mia vidpunkto...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Mi estas de la opinio, ke...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
ยอมรับ...แต่...
Certe..., sed...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Koncedita, ..., tamen...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ในทางตรงกันข้าม...
Kontraŭe, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
ในอีกด้านหนึ่ง...
Unuflanke...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Aliflanke…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
ถึงแม้ว่า...
Malgraŭ la fakto ke...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Science/Historie parolanta...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
โดยบังเอิญ...
Parenteze...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
นอกจากนี้...
Krome...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat