Franceză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
D'une façon générale, je suis d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
On pourrait facilement tomber d'accord avec... parce que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Je comprends son point de vue.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
ฉันยอมรับว่า...
Je suis entièrement d'accord que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Je cautionne entièrement l'idée que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
D'une façon générale, je ne suis pas d'accord avec... parce que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
On pourrait facilement tomber en désaccord avec... parce que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Je peux l'entendre, mais je ne suis pas d'accord avec ce point de vue.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Je ne suis pas du tout d'accord avec...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Je suis fermement opposé à l'idée que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
...and... sont similaires/différents au regard de...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En opposition avec..., ...montre...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
..., par contraste avec..., est/sont...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
...est similaire à... en ce qui concerne...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
...et... diffèrent en termes de...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Le premier..., a contrario, le second...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Une des principales similarités/différences entre... et... est que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Une différence entre...et... est que..., tandis que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

ฉันจะพูดว่า...
Je dirais que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
ดูเหมือนว่า...
Il me semble que...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
ในความคิดเห็นของฉัน...
À mon sens...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Selon mon point de vue...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Je suis d'opinion que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Je crois qu'il y a plusieurs raisons. Premièrement,... Deuxièmement...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Je suis persuadé intimement que... parce que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Analysons/tournons-nous vers/examinons...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Il est désormais clair que... . Tournons notre attention sur...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
De plus, on ne peut pas ignorer ce contre-argument : ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
ยอมรับ...แต่...
De l'avis général..., mais...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Il est vrai que..., il n'en demeure pourtant pas moins que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Il va de soi que..., cependant...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ในทางตรงกันข้าม...
Au contraire, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
ในอีกด้านหนึ่ง...
D'un coté...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
D'un autre côté...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
ถึงแม้ว่า...
En dépit de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
ถึงแม้ว่า...
En dépit du fait que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Scientifiquement/Historiquement parlant...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
โดยบังเอิญ...
À propos de...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
นอกจากนี้...
En outre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat