Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
ฉันยอมรับว่า...
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

ฉันจะพูดว่า...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
ดูเหมือนว่า...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
ในความคิดเห็นของฉัน...
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ในความคิดเห็นของฉัน...
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
ยอมรับ...แต่...
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
ในทางตรงกันข้าม...
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
ในอีกด้านหนึ่ง...
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
ถึงแม้ว่า...
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
ถึงแม้ว่า...
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
โดยบังเอิญ...
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
นอกจากนี้...
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat