Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Demek istediğini anlıyorum.
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
...'a tamamen katılıyorum.
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...'a karşılık ... gösterir ki ...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...'a karşın ...'daki ...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Demek istediğim ...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Bana öyle görünüyor ki ...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Bence ...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Benim bakış açıma göre ...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
... görüşündeyim.
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
İnancıma göre ... çünkü ...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ancak buna karşıt olarak ...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Bir açıdan baktığımızda ...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... olmasına rağmen
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... gibi bir gerçeğe rağmen
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Antiparantez ...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Buna ilaveten ...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat