Poloneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Demek istediğini anlıyorum.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
...'a tamamen katılıyorum.
W pełni się zgadzam z...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...'a karşılık ... gösterir ki ...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...'a karşın ...'daki ...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
....i...rożnią się pod względem...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Demek istediğim ...
Powiedziałbym, że...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Bana öyle görünüyor ki ...
Wydaje mi się, że...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Bence ...
Moim zdaniem...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Benim bakış açıma göre ...
Z mojego punktu widzenia...
Folosit pentru a expune o opinie personală
... görüşündeyim.
Jestem zdania, że...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
İnancıma göre ... çünkü ...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Wprawdzie..., ale...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ancak buna karşıt olarak ...
Przeciwnie, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Bir açıdan baktığımızda ...
Z jednej strony...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Z drugiej strony...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... olmasına rağmen
Pomimo/Wbrew...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... gibi bir gerçeğe rağmen
Pomimo faktu, że...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Antiparantez ...
Nawiasem mówiąc, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Buna ilaveten ...
Ponadto...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat