Rusă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
Согласие
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Demek istediğini anlıyorum.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
...'a tamamen katılıyorum.
Я полностью согласен, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Я совершенно не соголасен с...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Я совершенно не разделяю идею, что...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...'a karşılık ... gösterir ki ...
И наоборот, ... показывает...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...'a karşın ...'daki ...
В отличие от...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... похоже на ..., если принять во внимание...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... и ... различаются в понимании ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
Первое...., второе, напротив, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Demek istediğim ...
Я бы предположил, что...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Bana öyle görünüyor ki ...
Мне кажется, что...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Bence ...
Я считаю, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Benim bakış açıma göre ...
По моему мнению...
Folosit pentru a expune o opinie personală
... görüşündeyim.
Я придерживаюсь мнения, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
İnancıma göre ... çünkü ...
Я полагаю, что...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Нельзя не заметить, что ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Согласен.., но...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Согласен,... , и тем неменее
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ancak buna karşıt olarak ...
Напротив,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Bir açıdan baktığımızda ...
С одной стороны
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
С другой стороны...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... olmasına rağmen
Несмотря на
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... gibi bir gerçeğe rağmen
Хотя...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Говоря научным языком...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Antiparantez ...
Между прочим...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Buna ilaveten ...
Более того...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat