Spaniolă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
En términos generales, coincido con X porque...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
Uno tiende a concordar con X ya que...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Demek istediğini anlıyorum.
Comprendo su planteamiento...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
...'a tamamen katılıyorum.
Coincido totalmente en que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
Respaldo completamente la idea de que...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
En términos generales, no concuerdo con X ya que...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
Tiendo a diferir en gran medida de X debido a que...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
Entiendo su planteamiento, pero difiero completamente.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
Difiero completamente en relación a...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
Me opongo firmemente a la idea de que...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
... y... son similares/diferentes en cuanto a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...'a karşılık ... gösterir ki ...
En contraste con..., ... muestra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...'a karşın ...'daki ...
... en contraste con... es/son...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
... es similar a... en lo referente a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
... y... difieren en relación a...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
El primero/La primera..., en contraste, el segundo/la segunda...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
Una de las principales similitudes/diferencias entre... y... es que...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
Una de las diferencias entre... y... es que... mientras que...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Demek istediğim ...
Podría decir que...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Bana öyle görünüyor ki ...
A mi parecer...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Bence ...
En mi opinión...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Benim bakış açıma göre ...
Desde mi punto de vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
... görüşündeyim.
Soy de la opinión de que...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
Considero que existen varias razones, en primer lugar,... en segundo lugar,...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
İnancıma göre ... çünkü ...
A mi parecer... debido a que...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
Ahora analicemos/enfoquémonos en/revisemos...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
No queda claro si... . Enfoquemos nuestra atención en...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
Adicionalmente, no se puede ignorar la idea de que...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
Es cierto que..., pero...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
Es cierto que..., pero los hechos demuestran que...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
Se acepta la idea de que..., sin embargo...,
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ancak buna karşıt olarak ...
Por el contrario,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Bir açıdan baktığımızda ...
Por una parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
Por otra parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... olmasına rağmen
A pesar de...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... gibi bir gerçeğe rağmen
A pesar de que...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
Desde el punto de vista científico / histórico...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Antiparantez ...
Cabe acotar...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Buna ilaveten ...
Además,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat