Thailandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Genelde ... görüşüne katılırım çünkü ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Biri ... konusuna katılmaya meyillidir çünkü ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Demek istediğini anlıyorum.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
...'a tamamen katılıyorum.
ฉันยอมรับว่า...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
... konusu hakkındaki görüşlere tüm kalbimle katılıyorum.
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Genel olarak ...'ne katılmıyorum çünkü ...
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Kişi ...'a katılmamaya daha çok meyillidir çünkü ...
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Onun demek istediğini anlıyorum ancak o görüşe kesinlikle katılmıyorum.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
... görüşüne kesinlikle katılmıyorum.
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
... fikrine kendimden emin olarak karşı çıkıyorum.
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... için benzerlikler/farklılıklar ... ve ...
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...'a karşılık ... gösterir ki ...
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...'a karşın ...'daki ...
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... bakımından ..., ...'a benzerlik gösterir.
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... ve ..., ... bakımından farklılık gösterir.
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Birinci ..., ikinci ...'dan farklı olarak ...
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
... ve ... arasındaki en önemli benzerliklerden/farklardan biri de ...
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
... rağmen, ... ve ... arasındaki bir fark da ...
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Demek istediğim ...
ฉันจะพูดว่า...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Bana öyle görünüyor ki ...
ดูเหมือนว่า...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Bence ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Benim bakış açıma göre ...
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
... görüşündeyim.
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Birçok sebep olduğuna inanıyorum. Bunlardan birincisi ..., ikinci olarak ...
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
İnancıma göre ... çünkü ...
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Biraz da ...'u analiz edelim/denetleyelim/araştıralım.
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... olduğu aşikardır. Şimdi de dikkatimizi ...'a verelim biraz.
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Daha fazlası, şu argümanı kimse hafife alamaz ki: ...
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Kabul etmeliyim ki ..., ama ...
ยอมรับ...แต่...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... doğru ancak ... gerçeği hala korunuyor.
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...'u kabul etmeliyim, yine de ...
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Ancak buna karşıt olarak ...
ในทางตรงกันข้าม...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Bir açıdan baktığımızda ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Diğer açıdan baktığımızda ...
ในอีกด้านหนึ่ง...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... olmasına rağmen
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... gibi bir gerçeğe rağmen
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Bilimsel/tarihsel olarak konuşursak ...
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Antiparantez ...
โดยบังเอิญ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Buna ilaveten ...
นอกจากนี้...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat