Arabă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
أتفق تماماً على أنّ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
أختلف عموما مع... لأنّ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., trái với/khác với..., lại (là)...
على النقيض من... هو \ هم...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... giống với... ở chỗ...
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... và... khác nhau ở chỗ...
...و ... يختلف من حيثُ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Tôi cho rằng...
أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Tôi thấy rằng...
يبدو لي أنّ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Cá nhân tôi cho rằng...
في رأيِي...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Theo quan điểm của tôi...
مِنْ وجهة نظري...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi mang quan điểm rằng...
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Tôi tin rằng... bởi vì...
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Trái lại,...
على العكس، ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Một mặt,...
من جهةٍ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Mặt khác,...
من جهةٍ أخرى...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Mặc dù...
على الرغم من...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Mặc dù/Bất chấp...
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nhân tiện/Nhân thể...
وبالمناسبة فإنّ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
علاوة على ذلك...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat