Hindi | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
व्यापक रूप से मैं ... से सहमत हूँ क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
... से हम बिल्कुल सहमत हैं, क्योंकि...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
मैं ... के दृष्टिकोण को समझता हूँ.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
मैं पूरी तरह सहमत हूँ कि...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
व्यापक रूप से, मैं ... से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
मैं ... से बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
मैं ... की बात समझ सकता हूँ, लेकन पूरी तरह सहमत नहीं हो पा रहा हूँ.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
मै बिलकुल सहमत नहीं हूँ कि...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
मैं इस बात के विरुद्ध हूँ कि...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... và... giống/khác nhau ở chỗ...
... और ..., ... मामल मे समान/असमान हैं
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... दिखाता है.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
..., trái với/khác với..., lại (là)...
... की तुलना मे, ... ... है.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... giống với... ở chỗ...
... और ..., ... के मामले मे समान हैं.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... và... khác nhau ở chỗ...
... और ..., .... के मामले में भिन्न है.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
पहला... और इसके विरुद्ध दूसरा...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
... और ... के बीच की मुख्य समानताएँ/असमानताएँ यह है कि...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
... और ... के बीच का एक विभेद यह है कि..., जब कि...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Tôi cho rằng...
मेरा मानना है कि...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Tôi thấy rằng...
मुझे लगता है कि...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Cá nhân tôi cho rằng...
मेरी राय है कि...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Theo quan điểm của tôi...
मेरे दृष्टिकोण से
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi mang quan điểm rằng...
मेरा मानना है कि
Folosit pentru a expune o opinie personală
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
मेरा मानना है कि इसके कई कारण है. सबसे पहले,... फिर...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Tôi tin rằng... bởi vì...
मेरा मानना है कि... क्योंकि...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
चलिए अब हम... पर एक नज़र डालेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
अब यह स्पष्ट है कि... . अब हम... की तरफ मुडेंगे.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
और तो और, यह नहीं भूला जा सकता कि...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
यह सच है कि..., लेकिन...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
माना कि..., लेकिन फिर भी...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Trái lại,...
इसके विपरीत
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Một mặt,...
एक तरफ से...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Mặt khác,...
दूसरी तरफ से
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Mặc dù...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Mặc dù/Bất chấp...
इन... के होते हुए भी...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
वैज्ञानिक दृष्टि से/ऐतिहासिक दृषिटी से देखें तो...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Nhân tiện/Nhân thể...
वैसे...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
इसके अतिरिक्त...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat