Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

上午
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
大约
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
请...注意
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
文学学士
Licence
Titluri academice
欧洲中部时间
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
尊敬的
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
有限责任公司
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
股份有限公司
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
不适用
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
订购号
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
每年
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
下午
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
请翻面
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
副总裁
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele