Greacă | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

上午
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
大约
περ. (κατά προσέγγιση)
Folosit pentru estimări
请...注意
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
文学学士
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Titluri academice
欧洲中部时间
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
尊敬的
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Adresarea faţă de persoane importante
π.χ. (για παράδειγμα)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
有限责任公司
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
股份有限公司
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
不适用
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
订购号
αριθ. (Αριθμός)
Folosit pentru comenzi
每年
ανά έτος, ετήσια
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
下午
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
请翻面
γυρίστε σελίδα
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
副总裁
αντιπρόεδρος
Vicepreşedintele