Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

上午
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
大约
ok. (około)
Folosit pentru estimări
请...注意
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
文学学士
Licencjat
Titluri academice
欧洲中部时间
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
尊敬的
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
有限责任公司
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
股份有限公司
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
不适用
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
订购号
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
每年
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
下午
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
请翻面
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
副总裁
wiceprezydent
Vicepreşedintele