Franceză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

오전
a.m. (ante meridiem) : avant midi
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
대개 (대략)
approx. (approximativement)
Folosit pentru estimări
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
attn. (à l'attention de)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
학사
Licence
Titluri academice
중앙유럽 표준시
HEC (heure d'Europe centrale)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
전하
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Adresarea faţă de persoane importante
즉, 다시 말하자면
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
주식회사
S.A. (Société Anonyme)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
사 (社)
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
없음
n/a (non applicable)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
n° (numéro)
Folosit pentru comenzi
매년
p. a. (par an)
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
오후
p.m. (post meridiem) : après-midi
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
뒷 장을 봐주십시오
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
부사장님, 부통령님, 부회장님
V.P. (vice-président)
Vicepreşedintele