Greacă | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

오전
π.μ. (προ μεσημβρίας)
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
대개 (대략)
περ. (κατά προσέγγιση)
Folosit pentru estimări
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
υπόψιν (Για την προσοχή του)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
학사
Πτυχ. (πτυχίο πρώτης βαθμίδας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση)
Titluri academice
중앙유럽 표준시
ΩΚΕ (Ώρα Κεντρικής Ευρώπης)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
전하
Α.Β.Υ. (Αυτού Βασιλική Υψηλότητα)
Adresarea faţă de persoane importante
즉, 다시 말하자면
π.χ. (για παράδειγμα)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
주식회사
Α.Ε (Ανώνυμη εταιρεία)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
사 (社)
Ε.Π.Ε. (Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
없음
Δ/Υ (δεν ισχύει)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
αριθ. (Αριθμός)
Folosit pentru comenzi
매년
ανά έτος, ετήσια
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
오후
μ.μ. (μετά μεσημβρίας)
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
뒷 장을 봐주십시오
γυρίστε σελίδα
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
부사장님, 부통령님, 부회장님
αντιπρόεδρος
Vicepreşedintele