Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

오전
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
대개 (대략)
ok. (około)
Folosit pentru estimări
...께 보여드리다(소개하다) (눈에 띄게 하다)
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
학사
Licencjat
Titluri academice
중앙유럽 표준시
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
전하
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
즉, 다시 말하자면
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
주식회사
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
사 (社)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
없음
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
매년
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
오후
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
뒷 장을 봐주십시오
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
부사장님, 부통령님, 부회장님
wiceprezydent
Vicepreşedintele