Chineză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m. (ante meridiem) : avant midi
上午
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
approx. (approximativement)
大约
Folosit pentru estimări
attn. (à l'attention de)
请...注意
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licence
文学学士
Titluri academice
HEC (heure d'Europe centrale)
欧洲中部时间
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
S.A.R. (Son Altesse Royale)
尊敬的
Adresarea faţă de persoane importante
c.à.d (c'est-à-dire)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Société Anonyme)
有限责任公司
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
股份有限公司
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
n/a (non applicable)
不适用
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
n° (numéro)
订购号
Folosit pentru comenzi
p. a. (par an)
每年
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
p.m. (post meridiem) : après-midi
下午
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
请翻面
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
V.P. (vice-président)
副总裁
Vicepreşedintele