Italiană | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m. (ante meridiem) : avant midi
Da mezzanotte alle 12
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
approx. (approximativement)
ca. (circa)
Folosit pentru estimări
attn. (à l'attention de)
c/o (all'attenzione di)
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licence
Dott. (dottore)
Titluri academice
HEC (heure d'Europe centrale)
Ora di Termoli / CET (Tempo Centrale Europeo)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Sua Maestà / Sua Altezza / Maestà / Altezza
Adresarea faţă de persoane importante
c.à.d (c'est-à-dire)
i.e. (id est) / cioè
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Société Anonyme)
S.p.A. (Società per Azioni)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
S.r.l. (Società a responsabilità limitata)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
n/a (non applicable)
non applicabile / non pertinente
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
n° (numéro)
num.
Folosit pentru comenzi
p. a. (par an)
annuale / per anno
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
p.m. (post meridiem) : après-midi
Dalle tredici alle ventitré
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
vedi retro
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
V.P. (vice-président)
VP (Vicepresidente)
Vicepreşedintele