Poloneză | Expresii - Afaceri | Abrevieri

Abrevieri - Abrevieri din domeniul afacerilor

a.m. (ante meridiem) : avant midi
przed południem
Se foloseşte pentru formatul orar de 12 ore după 00:00, dar înainte de 12:00
approx. (approximativement)
ok. (około)
Folosit pentru estimări
attn. (à l'attention de)
do wiadomości
Folosit în corespondenţă pentru a ne adresa unei anumite persoane
Licence
Licencjat
Titluri academice
HEC (heure d'Europe centrale)
Czas środkowoeuropejski (Czas Środkowo-Europejski)
Folosit în corespondenţa cu persoane care folosesc un fus orar diferit.
S.A.R. (Son Altesse Royale)
Jego/Jej Królewska Mość
Adresarea faţă de persoane importante
c.à.d (c'est-à-dire)
tj. (to jest)/tzn. (to znaczy)
Folosit pentru a exemplifica/clarifica ceva
S.A. (Société Anonyme)
S.A. (Spółka Akcyjna)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
S.A.R.L. (Société À Responsabilité Limitée)
Sp. z o.o. (Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)
Abrevieri care se pot afla după nume de companii
n/a (non applicable)
nie dot. (nie dotyczy)
Se foloseşte atunci când nu se aplică ceva
n° (numéro)
nr (numer)
Folosit pentru comenzi
p. a. (par an)
rocznie
Folosit pentru a exprima o statistică la nivel anual.
p.m. (post meridiem) : après-midi
po południu
Folosit între 12:00 şi 00:00, după fusul orar extins.
R.S.V.P. (retournez, s'il vous plaît)
proszę odwrócić
Indicator pentru faptul că scrisoarea continuă şi pe pagina următoare.
V.P. (vice-président)
wiceprezydent
Vicepreşedintele